Sochi, RUS
http://iron-star.com/en/event/ironstar_226_sochi/

Svenska bästatider

2017  

185 fullföljande, ingen svensk +