Tallinn, EST
http://triathlonestonia.ee/en/

Svenska bästatider

2017  

70 fullföljande, ingen svensk +