VEN

Svenska bästatider

2004  

23 fullföljande, ingen svensk +