FrenchMan  

Antal deltagare
Ingen svensk har kört den här tävlingen
2024  

11 maj 2024

+
2023  

20 maj 2023

464 fullföljande, ingen svensk

+
2022  

28 maj 2022

383 fullföljande, ingen svensk

+
2021  

15 maj 2021

357 fullföljande, ingen svensk

+
2019  

1 juni 2019

465 fullföljande, ingen svensk

+
2018  

26 maj 2018

382 fullföljande, ingen svensk

+
2017  

27 maj 2017

517 fullföljande, ingen svensk

+
2016  

29 maj 2016

323 fullföljande, ingen svensk

+
2015  

30 maj 2015

246 fullföljande, ingen svensk

+
2014  

31 maj 2014

202 fullföljande, ingen svensk

+
2013  

2 juni 2013

59 fullföljande, ingen svensk

+