Fort Worth, TX, USA
http://www.trifortworth.com

Svenska bästatider

2017  

59 fullföljande, ingen svensk +