Ironman North Carolina  

Ingen svensk har kört den här tävlingen
2016  

22 oktober 2016

1130 fullföljande, ingen svensk

Tävlingen gick inte på full distans

* Förkortad cykling

+